Alle nieuwsberichten

afbeeldingadviescontent4all
  • 6 maart 2018

Adviescommissie brengt advies uit over project Content4All en vraagt nauw overleg

Tijdens een infosessie van de VRT op 29 november 2017 maakten enkele leden van de adviescommissie VGT kennis met het project CONTENT4ALL. Dit is een driejarig Europees onderzoeksproject onder het ‘Innovative action’ programma van Horizon 2020.
onderwijs
  • 23 januari 2018

Hoorzitting over tweetalig onderwijs Vlaamse Gebarentaal - Nederlands in het Vlaams Parlement op 25 januari

Op donderdag 25 januari organiseren de Verenigde Commissies voor Cultuur en Onderwijs van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de Vlaamse Gebarentaal.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 16 mei 2017

Adviescommissie brengt verslag uit van 2016

2016 was het laatste werkingsjaar van de adviescommissie in haar huidige samenstelling. 
hoorzittingtweetaligonderwijs
  • 25 januari 2018

Verslag hoorzitting over tweetalig onderwijs VGT - Nederlands

Op 25 januari lichtten Maartje De Meulder van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen de wens van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen, namelijk tweetalig onderwijs, toe aan de commissies onderwijs en cultuur van het Vlaams Parlement.
megafoon
  • 27 november 2017

Projectoproep 2018 Vlaamse Gebarentaal

Ook in 2018 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 9 mei 2017

Adviescommissie pleit voor structurele verankering van gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen

Het hoeft geen betoog dat er een grote behoefte is aan het aanbod gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen met betrokkenheid van dove onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen.
onderwijs
  • 24 januari 2018

Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal pleit voor tweetalig basisonderwijs Vlaamse Gebarentaal - Nederlands voor dove en horende kinderen

Een groep van meer dan 30 ouders met dove en horende kinderen is vragende partij voor onmiddellijke organisatie van tweetalig onderwijs (Vlaamse Gebarentaal-Nederlands) binnen het regulier onderwijs, zo stelt Doof Vlaanderen.
Logo Fevlado
  • 12 juni 2017

Fevlado krijgt 29.000 euro voor “Ik ben doof en anderstalig”

Fevlado wil met het project “ik ben doof en anderstalig” de Vlaamse dovengemeenschap en de samenleving in het algemeen sensibiliseren rond anderstalige doven. Het project is ook gericht op een verbreding en verdieping van het netwerk van de Vlaamse dovengemeenschap met dove anderstaligen.
Mijn baby is doof
  • 24 februari 2017

Infodag VGT-coaching op 18 maart 2017

Op de infodag VGT-coaching in gezinnen wordt het participatieproject, gesubsidieerd door minister van Cultuur Sven Gatz, voorgesteld. Benieuwd naar hoe de afgelopen drie jaar aan VGT-coaching werd gedaan voor gezinnen met een dove baby of peuter?
Volg @adviesvgt