Alle nieuwsberichten

megafoon
  • 27 november 2017

Projectoproep 2018 Vlaamse Gebarentaal

Ook in 2018 stelt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 9 mei 2017

Adviescommissie pleit voor structurele verankering van gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen

Het hoeft geen betoog dat er een grote behoefte is aan het aanbod gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen met betrokkenheid van dove onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen.
commissie
  • 18 januari 2017

Nieuw samengestelde adviescommissie VGT vanaf januari 2017 aan de slag

Eind 2016 liep het mandaat van de adviescommissie VGT af. In de zomer 2016 werd een oproep voor nieuwe kandidaten verspreid. Veertien mensen stelden zich kandidaat om gedurende de periode 2017-2020 in de adviescommissie te zetelen.
Logo Fevlado
  • 12 juni 2017

Fevlado krijgt 29.000 euro voor “Ik ben doof en anderstalig”

Fevlado wil met het project “ik ben doof en anderstalig” de Vlaamse dovengemeenschap en de samenleving in het algemeen sensibiliseren rond anderstalige doven. Het project is ook gericht op een verbreding en verdieping van het netwerk van de Vlaamse dovengemeenschap met dove anderstaligen.
Mijn baby is doof
  • 24 februari 2017

Infodag VGT-coaching op 18 maart 2017

Op de infodag VGT-coaching in gezinnen wordt het participatieproject, gesubsidieerd door minister van Cultuur Sven Gatz, voorgesteld. Benieuwd naar hoe de afgelopen drie jaar aan VGT-coaching werd gedaan voor gezinnen met een dove baby of peuter?
onderzoek juridische status
  • 22 december 2016

Onderzoek naar juridische status en toekomstmogelijkheden voor Vlaamse Gebarentaal

De Vlaamse Gemeenschap ondertekende tien jaar geleden het decreet dat de Vlaamse Gebarentaal cultureel erkent in Vlaanderen. Dit was een belangrijke mijlpaal voor de Dovengemeenschap. Na tien jaar blijft de erkenning van Vlaamse Gebarentaal vooral symbolisch.
Favicon adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • 16 mei 2017

Adviescommissie brengt verslag uit van 2016

2016 was het laatste werkingsjaar van de adviescommissie in haar huidige samenstelling. 
voorzitter adviescommissie
  • 24 februari 2017

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor de adviescommissie

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal heeft Geert Dirickx als voorzitter en Lies Franssens als ondervoorzitter van de commissie aangeduid voor de periode 2017-2020. 
megafoon
  • 30 november 2016

Projectoproep 2017 Vlaamse Gebarentaal

Ook in 2017 stelt minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.
Volg @adviesvgt