Europees Parlement neemt belangrijke resolutie aan over gebarentalen en professionele gebarentaaltolken

  • 24 november 2016

Op woensdag 23 november nam het Europees Parlement een resolutie aan die onder meer pleit voor een beter statuut voor gebarentaaltolken in Europa. De resolutie kwam er op initiatief van Europees parlementslid Helga Stevens (N-VA/ECR) en is een rechtstreekse uitloper van de conferentie die zij eind september 2016 organiseerde in het Europees Parlement. Tijdens deze conferentie werden voor de eerste keer in de geschiedenis alle 24 gesproken EU-talen en alle 31 EU-gebarentalen samen gebruikt.

Stevens stelt dat er in de Europese Unie meer dan één miljoen gebarentaligen leven, maar er slechts 6.500 tolken zijn, wat gemiddeld neerkomt op 1 tolk per 160 gebarentaligen.

Dit is de derde resolutie die het Europees Parlement aanneemt over gebarentalen; de eerste en tweede dateren van 1988 en 1998. De huidige resolutie benadrukt onder meer de noodzaak van gekwalificeerde en professionele tolken gebarentaal met training op universitair niveau. Er wordt ook gepleit voor een officieel accreditatiesysteem voor tolken, kwaliteitscontrole en continue bijscholing. De resolutie bevat verder belangrijke punten in verband met toegankelijkheid, tewerkstelling, onderwijs en opleiding, en de erkenning van tolken en gebarentalen binnen de instellingen van de Europese Unie. Tot slot dringt de resolutie bij Eurostat aan op het voorzien van statistieken voor de EU-instellingen over het aantal dove, doofblinde en slechthorende gebarentaligen zodat zij hier hun taalbeleid en beleid m.b.t. personen met een beperking op kunnen afstemmen.

De resolutie kunt u hier vinden. De resolutie is binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar