Project Doof & Migratie met succes afgerond

  • 18 januari 2019

Het project “Doof & Migratie” werd met succes afgesloten met de lancering van een documentaire en de website www.doofenmigratie.be.

Doof Vlaanderen vzw ontving in 2017 een subsidie van 29.000 euro voor de ontwikkeling van een documentaire en bijhorende website over dove anderstaligen. Het doel van het project was tweeledig:

1) het verbreden en verdiepen van het netwerk van Doof Vlaanderen met dove anderstaligen en

2) het sensibiliseren van de bredere maatschappij (beleid, overheid, diensten, middenveld...) door hen te laten kennismaken met dove anderstaligen.

Doof Vlaanderen is meer dan geslaagd in dit opzet en zal ook de beleidsaanbevelingen die werden gedaan verder opvolgen.

Onze complimenten!

Neem zeker ook eens een kijkje op de website. Alles is toegankelijk in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal of Engels en International Sign.