Projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2019

  • 30 november 2018

Ook in 2019 stelt minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, Sven Gatz, subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen.

Voor de projectoproep 2019 kunnen er projecten ingediend worden die de toegang faciliteren voor doelgroepen die moeilijk de weg vinden naar een gebarentalige omgeving en het dove verenigingsleven. Projecten kunnen gericht zijn op jong en oud, zowel (ouders van) dove kinderen, jongeren als volwassenen. Belangrijk is dat ze bijdragen tot de verankering van Vlaamse Gebarentaal, en dus meer zijn dan louter een vertaling of vertolking naar Vlaamse Gebarentaal.

Dove jongeren zijn een voorbeeld van een dergelijke doelgroep. 90 tot 95% van de dove kinderen hebben horende ouders en familie. Vandaag de dag krijgt 90% van deze dove kinderen in Vlaanderen een cochleair implantaat (CI), waardoor Vlaamse Gebarentaal vaak geen of slechts een beperkte rol krijgt in de opvoeding. De meerderheid van de dove kinderen en jongeren loopt school in het reguliere onderwijs, waar ze vaak de enige dove leerling zijn. Hierdoor vinden veel dove kinderen en jongeren steeds moeilijker de weg naar Vlaamse Gebarentaal en het dove verenigingsleven. Omgekeerd is het voor het dove verenigingsleven ook moeilijk om nieuwe leden aan te trekken en een diverse, uitdagende en welkome plek te blijven voor dove kinderen en jongeren.
Andere doelgroepen kunnen zijn: dove mensen met een migratie-achtergrond, ouders van dove kinderen, enz.

Met de projectoproep 2019, worden ook kleinere organisaties aangemoedigd om een projectaanvraag in te dienen. Ook kleinere initiatieven die minder financiële ondersteuning vereisen, komen in aanmerking. Daarom bedraagt het toegekende bedrag per project voor de projectoproep 2019 maximaal 10.000 euro.

Organisaties of een samenwerkingsverband van organisaties die een dergelijk project willen realiseren, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Dien je aanvraag voor 1 februari 2019 in. Meer informatie over de subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier vind je hier. Op de website vind je ook alle gerealiseerde projecten van de voorbije jaren.

 

Vragen of meer info?

Contacteer Tinne Belmans

T 02 553 69 55

E tinne.belmans@cjsm.vlaanderen.be