Samenstelling

De adviescommissie bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 leden leden.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een grote vertegenwoordiging (= minstens de helft van de leden) van dove Vlaamse gebarentaligen.

De leden worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat is verlengbaar. Voor de periode 2017-2020 is de adviescommissie VGT als volgt samengesteld:

 • Geert Dirickx (voorzitter)

 • Lies Franssens (ondervoorzitter)

 • Maartje De Meulder

 • Liesbeth Matthijs

 • Hugo Platteau

 • Andy Van Hoorebeke

 • Kathleen Vercruysse

 • Filip Verstraete

 • Serge Vlerick

 • André Lathouwers

 • Taissa Cruciani

 • Thomas De Coninck